• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

???? ข่าวดีรับเงินสดทันที !!! มีเจ้าหน้าที่ดูแล... การจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65 จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1

17 ธ.ค. 2564 อ่าน [1]

...
???? ข่าวดีรับเงินสดทันที !!! มีเจ้าหน้าที่ดูแล... การจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65 จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1
???? จังหวัดขอนแก่น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายสมศักดิ์ จังตระกุล) ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น นำทีมโดยนายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65 จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 ขึ้นระหว่างวันที่ 15 -17 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของราคาการชั่งน้ำหนักวัดความชื้นและการหักสิ่งเจือปน ในครั้งนี้มีผู้ประกอบการรับซื้อข้าวเปลือก ในพื้นที่ อำเภอน้ำพอง อำเภอเมือง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมรับซื้อ จำนวน 6 รายด้วยกัน ราคารับซื้อข้าวเปลือกตลาดนัดข้าวเปลือกครั้งนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 10,300 - 10,700 บาท ข้าวเปลือกเหนียวตันละ 8,500 - 9,500 บาท ???? สูงกว่าราคาตลาดตันละ 200 - 500 บาท ??????

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์