• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

พาณิชย์ฯขอนแก่น จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ “เปิดโอกาสการค้าผ้าทออีสานสู่สากล- ทั่วโลกใส่ ไทบ้านทอ”

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 17 พ.ย. 2564 อ่าน [3]

...

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ “เปิดโอกาสการค้าผ้าทออีสานสู่สากล- ทั่วโลกใส่ ไทบ้านทอ” ภายใต้โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน การจัดงานครั้งนี้ เป็นการจัดงานในยุค New Normal ซึ่งรูปแบบการดำเนินกิจกรรมเป็นการสัมมนาออนไลน์ (Webinar) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและเหมาะสม ในการจับคู่เจรจาการค้าออนไลน์ (Online Business Matching) ซึ่งมีผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์จากผ้าที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับเป็นการบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานพาณิชย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสิ้น 20 แห่ง และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ประจำภูมิภาคเอเชีย การจัดงาน “กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ “เปิดโอกาสการค้าผ้าทออีสานสู่สากล - ทั่วโลกใส่ ไทบ้านทอ” ในครั้งนี้ จะเป็นการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการผ้าทออีสานสร้างความมั่นใจและสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานให้เป็นที่รู้จัก ขยายช่องทางและโอกาสทางการตลาดโดยเฉพาะโอกาสทางการค้าของผ้าทออีสานสู่สากลในตลาดต่างประเทศที่ยังมีลู่ทางสดใสสำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานในการขยายการส่งออกได้อีกมากตลอดจนมีโอกาสเข้าใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภคต่างประเทศและนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป
 
 
 
 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์