• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เผยได้ทำการศึกษาแนวทางยกระดับศักยภาพสินค้า 4 กลุ่ม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 17 พ.ย. 2564 อ่าน [1]

...
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เผยได้ทำการศึกษาแนวทางยกระดับศักยภาพสินค้า 4 กลุ่ม “ยาและยาชีววัตถุ เครื่องมือแพทย์ อาหารทางเลือก และสมุนไพร” เสร็จแล้ว พร้อมทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ใช้ยกระดับอุตสาหกรรม เพื่อให้ภาครัฐและเอกชนนำไปใช้ประโยชน์

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค.ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการยกระดับสินค้าศักยภาพ 4 กลุ่ม ได้แก่ ยาและยาชีววัตถุ เครื่องมือแพทย์ อาหารทางเลือก (โปรตีนจากจิ้งหรีด) และสมุนไพร ซึ่งเป็นสินค้าที่มีแนวโน้มเติบโตในตลาดโลก สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-curve) เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก รวมถึงแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG) เสร็จแล้ว และได้รายงานบทสรุปเชิงนโยบาย เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ในการยกระดับอุตสาหกรรมเข้าสู่เศรษฐกิจและการค้ายุคใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์