• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

....พาณิชย์ฯ ขอนแก่น ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองโคราช และผู้ประกอบการไก่ย่างเขาสวนกวาง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 26 ต.ค. 2564 อ่าน [2]

...
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด และนางสาวรัชเกล้า ศรีรัตนพรรณ ประธาน MOC BIZ Club ขอนแก่น ดำเนินการเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อCOVID-19 ทำให้ไม่สามารถจำหน่ายได้ ดังนี้
1.นำกล้วยหอมทองจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4,000 กิโลกรัม มาจำหน่าย ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ในราคากิโลกรัมละ 13 บาท การเชื่อมโยงดังกล่าวสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร จำนวน 52,000 บาท
2.นำผู้ประกอบการไก่ย่างเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ที่ประสบปัญหาไก่สดแช่แข็งค้างสต็อก จำนวน 300 ตัว มาจำหน่ายเป็นไก่ยาง (70 บาท) ไก่สด (50 บาท) ไก่หมักคีบและไก่หมัก (65 บาท) ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ จำนวน 18,425 บาท
รวมการจำหน่ายทั้งสิน เป็นเงิน 70,425 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์