• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

พาณิชย์ฯขอนแก่น ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 20 ต.ค. 2564 อ่าน [4]

...
เมื่อวันที่ (19 ตุลาคม 2564) เวลา 14.00 น. นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม- 9 กุมภาพันธ์ 2565 โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้เสนอกิจกรรมเพื่อเข้าร่วมการจัดงานเเสดงเเละจำหน่ายสินค้าการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากลภายใต้งบบูรณาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีงบประมาณ 2565 พร้อมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดเวที Forum ตามเกณฑ์ชี้วัดของสภาหัตถกรรมโลก ณ ห้องประชุมเสียงเเคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์