• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

พาณิชย์ฯขอนแก่น ร่วมประชุมสร้างเข้าใจด้านชั่งตวงวัดให้กับภาคเอกชน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 11 ต.ค. 2564 อ่าน [1]

...
เมื่อวันที่ (8 ตุลาคม 2564) เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น) นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจด้านชั่งตวงวัดให้กับ หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม ประธานเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจมันเส้น ผู้แทนจากลานรับซื้อมันและอ้อย โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น)เป็นผู้บรรยาย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์