• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

พาณิชย์ฯ ขอนแก่น ลงพื้นให้กำลังใจผู้ประกอบการ ณ ศูนย์ค้าส่งประตูน้ำขอนแก่น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 6 ต.ค. 2564 อ่าน [18]

...
วันนีั (6 ตุลาคม 2564) เวลา 14.00 น. ณ  นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายจีรศักดิ์ ศรีเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ลงพื้นที่ศูนย์ค้าส่งประตูน้ำขอนแก่น ให้กำลังใจผู้ประกอบการในช่วงวิกฤตโควิด-19 (COVID-19) พบหลายร้านปรับตัวเพิ่มช่องการขาย โดยการขายออนไลน์มากขึัน   พร้อมเยี่ยมชมโรงแรมประตูน้ำขอนแก่น และสวนน้ำ Dino Water Park สวนน้ำที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์