• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ขยายเวลาเพิ่มช่องทางรับคำขอ คำร้อง หรือ เอกสารต่างๆ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ และอนุสิทธิบัตร ผ่านทาง E-MAIL

6 ต.ค. 2564 อ่าน [4]

...
กรมทรัพย์สินทางปัญญาขยายเวลาเพิ่มช่องทางรับคำขอ
คำร้อง หรือ เอกสารต่างๆ สิทธิบัตรการประดิษฐ์
และอนุสิทธิบัตร ผ่านทาง E-mail

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์