• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

พาณิชย์ฯ ออกตรวจตลาดสำรวจราคาและปริมาณสินค้าเทศกาลกินเจ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 5 ต.ค. 2564 อ่าน [3]

...
วันนี้  (5  ตุลาคม  2564)  นายชาญยุทธ  วันดี  พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาวนงค์นุช  อุดมคำ  ผู้อำนวยการกลุ่มกํากับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ออกตรวจคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ ประจำปี 2564  ณ ตลาดบางลำภู อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผลการตรวจสอบพบว่าราคาผักสดมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม และมีความต้องการผักมากขึ้นในเทศกาลกินเจ ปริมาณสินค้ามีเพียงพอกับความต้องการของตลาด ในส่วนของอาหารปรุงสำเร็จรูป ราคาถุงละ 20-40 บาท/เมนู ราคาทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการปิดป้ายแสดงราคาถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน ทุกรายการสินค้า

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์