• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 29 ก.ย. 2564 อ่าน [1]

...
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
?? ขอประชาสัมพันธ์
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise)
รุ่นที่ 25 ประจำปี 2565
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2565
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสแกน QR Code ตามโปสเตอร์ด้านล่าง
สมัครได้โดยตรงที่ www.dbd.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์และหัวข้ออบรม/สัมมนา
หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://forms.gle/TVfDtbJUrVgt9Lht8
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 02 547 595

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์