• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ELMA Alumni ขอเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลในปีต่างๆ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Talk & Share"

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 10 ก.ย. 2564 อ่าน [2]

...
ELMA Alumni ขอเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลในปีต่างๆ
และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Talk & Share"
ในหัวข้อ “จาก ELMA สู่ตลาดหลักทรัพย์”
โดยมีผู้ร่วม Share ได้แก่
1?? คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
2?? คุณศุภมาส ศรีติสาร กรรมการบริหาร
บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด
3?? คุณอัศรี ศรีสงคราม รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท วี. คาร์โก จำกัด
วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น.
ผ่านระบบ ZOOM WEBINAR ฟรี !!
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ได้ที่ shorturl.asia/FvBL4

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์