• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

เส้นทาง R8 : ไทย - ลาว - เวียดนาม - จีน

10 ก.ย. 2564 อ่าน [3]

...
เส้นทาง R8 : ไทย - ลาว - เวียดนาม - จีน

แนวพื้นที่เศษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East West Economic Corridor : EWEC)

R8 เป็นเส้นทางที่เชื่อม 4 ประเทศไว้ด้วยกันเริ่มต้นจากจังหวัดบึงกาฬ ประเทศไทย ผ่านด่านบึงกาฬ เข้าสู่สปป. ลาว ตัดผ่านประเทศเวียดนาม ไปจนถึงประเทศจีน ลักษณะเส้นทางส่วนใหญ่จะเป็นการตัดผ่านภูเขา ระยะทางรวมกว่า 879 กิโลเมตร โดยสินค้าที่ขนส่งผ่านเส้นทางนี้ มีความหลากหลายค่อนข้างสูง อาทิ ผลิตภัณฑ์ด้านเคมีภัณฑ์, ด้านเภสัชภัณฑ์, รถยนต์ อุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบ ไปจนถึงสินค้าอุปโภค-บริโภค ผ้าผืนและด้าย, ผลไม้สด และสินค้าการเกษตรต่างๆ

เชื่อมต่อผ่านจุดสำคัญของทั้ง 4 ประเทศดังนี้

ด่านบึงกาฬ (ประเทศไทย) - ด่านปากซัน (สปป.ลาว) - ด่านน้ำพาว - ด่านเกาแจว (ฮาติงห์ ประเทศเวียดนาม) - กรุงฮานอย - ด่านเหล่าเซิน - ด่านโหยวอี้กว่าน (ประเทศจีน)

ระยะทางรวมประมาณ 879 กม.

ระยะทางจากด่านปากซัน- ด่านน้ำพาว รวม 222 กม.

ระยะทางจากด่านเกาแจว - ด่านเหล่าเซิน รวม 657 กม.

นี่ถือเป็นอีกเส้นทางสำคัญในการกระจายสินค้าไปยังประเทศต่างๆ ทั้งประเทศในเส้นทาง ประเทศจีนตอนล่าง ไปจนถึงตลาดโลก ผ่านการขนส่งต่อในเส้นทางอื่นๆ ซึ่งเส้นทางนี้จะช่วยย่นระยะการขนส่งจากไทยไปจีน ได้ถึงหลายร้อยกิโลเมตร นอกจากนี้ เส้นทาง R8 ยังช่วยเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมืออื่นๆ อีกหลากหลายทั้งด้านทางการศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา การท่องเที่ยว ด้านเทคโนโลยี การค้า การลงทุน การคมนาคมขนส่ง และด้านการเกษตร

ติดตามข้อมูลด้านโลจิสติกส์ต่างประเทศและกิจกรรมต่างๆ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ที่ tradelogistics.go.th

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์