• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 30 ส.ค. 2564 อ่าน [2]

...
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ คือ
• การขนส่งสินค้าที่นำเอารูปแบบที่แตกต่างกัน 2 รูปแบบขึ้นไปมารวมกัน
• มีผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องที่ได้รับมอบหมายเพียงผู้เดียว
• ดำเนินการภายใต้สัญญาฉบับเดียว
• คิดค่าบริการในครั้งเดียว
รูปแบบที่ใช้และเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน
1. Piggy-back เป็นการขนส่งที่ใช้การขนส่งทางรถไฟร่วมกับการขนส่งทางรถบรรทุก
2. Fishy-back เป็นการขนส่งที่ใช้การขนส่งทางรถบรรทุกร่วมกับการขนส่งทางเรือ
3. Sea-air เป็นการขนส่งที่ใช้การขนส่งทางเรือร่วมกับการขนส่งทางเครื่องบิน (ไม่เป็นที่นิยม)
4. Land Bridge การขนส่งรูปแบบ Sea-Land-Sea เป็นการขนส่งทางเรือโดยใช้การขนส่งทางบกเป็นสะพานข้าม

ประโยชน์จากการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในไทย
1. มีผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในประเทศไทย จะทำให้ค่าระวางส่วนใหญ่อยู่ในประเทศ และลดการขาดดุลการค้า
2. การคำนวณเวลาและต้นทุนค่าขนส่งทำได้ง่ายขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถควบคุมการขนส่งทั้งวงจรได้
3. ช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าเนื่องจากขั้นตอนทางพิธีการศุลกากรจะลดน้อยลง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์