• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ติดตามการดำเนินโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 30 ส.ค. 2564 อ่าน [5]

...
เมื่อวันที่ (26 สิงหาคม 2564 ) เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดขอนแก่น ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และช่วยสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ได้รับจัดสรรรถ Mobile จำนวน 18 คัน ระยะเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม- 29 สิงหาคม 2564 โดยวันนี้ได้มีการจำหน่ายสินค้าในเขตพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 36 จุด (คันละ 2 จุด/วัน)ได้แก่ ตำบล ในเมือง , สำราญ , โคกสี , ท่าพระ , บ้านทุ่ม , เมืองเก่า , พระลับ , สาวะถี , บ้านหว้า , บ้านค้อ , แดงใหญ่ , ดอนช้าง , ดอนหัน , ศิลา , บ้านเป็ด , หนองตูม , บึงเนียม , โนนท่อน ฯลฯ และได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาต่ำกว่าท้องตลาดและสินค้าเกษตร/สินค้าชุมชน มากกว่า 70 รายการ ไปจำหน่ายให้กับประชาชน ซึ่งลดสูงสุดถึง 60% โดยสินค้าที่ได้รับความสนใจจากประชาชน 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.ไข่ไก่ 2.น้ำมันพืช 3.ปลากระป๋อง 4.น้ำตาลทราย 5. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ทั้งนี้ การจำหน่ายสินค้าตามโครงการฯ ดังกล่าว ได้มีการปฏิบัติติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์