• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

เชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อCOVID-19

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 30 ส.ค. 2564 อ่าน [6]

...
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดดำเนินการเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อCOVID-19 ทำให้ไม่สามารถจำหน่ายได้ ดังนี้
1.นำลองกองจากเกษตรกรจังหวัดยะลา จำนวน 2,700 กิโลกรัม (300 กล่อง) มาจำหน่าย ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ในราคากล่องละ 310 บาท (9 กิโลกรัม) การเชื่อมโยงดังกล่าวสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร จำนวน 93,000 บาท
2.นำผู้ประกอบการไก่ย่างเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ที่ประสบปัญหาไก่สดแช่แข็งค้างสตอก จำนวน 750 ตัว มาจำหน่ายเป็นไก่ยาง (80 บาท) ไก่สด (50 บาท) ไก่หมักคีบ (65 บาท) และไก่หมัก(60 บาท) ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจำนวน 50,700 บาท
รวมการจำหน่ายทั้งสิน เป็นเงิน 143,700 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์