• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

อินเดียถือเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปตลาดอินเดีย

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 17 ส.ค. 2564 อ่าน [1]

...
อินเดียถือเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปตลาดอินเดียส่วนใหญ่ล้วนเป็นสินค้าที่อยู่ในรายการขอใช้สิทธิประโยชน์ส่งออกภายใต้ FTA โดยไทยและอินเดีย มี FTA ร่วมกัน 2 ฉบับ คือ
1. FTA ไทย-อินเดีย บังคับใช้เมื่อปี 2547 ซึ่งทั้งสองประเทศมีการยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าแล้ว 83 รายการ
2. FTA อาเซียน-อินเดีย บังคับใช้เมื่อปี 2553 ซึ่งอินเดียยกเลิกภาษีนำเข้าให้ไทย 4,141 รายการ (79% ของรายการสินค้าทั้งหมด)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์