• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

????? ???ห้ามพลาด!! สัมมนาออนไลน์ จับตาการปฏิรูป WTO ยุค New Normal ต้อนรับการประชุมรัฐมนตรีการค้า ครั้งที่ 12

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 17 ส.ค. 2564 อ่าน [1]

...
????????ห้ามพลาด!! สัมมนาออนไลน์ จับตาการปฏิรูป WTO ยุค New Normal ต้อนรับการประชุมรัฐมนตรีการค้า ครั้งที่ 12 (The 12th WTO Ministerail Conference: MC12)
??ฟังมุมมอง ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก ต่อความสำคัญของระบบการค้าพหุภาคี และบทบาทของ WTO ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าในปัจจุบัน
??มาร่วมอัพเดทการทำงานของ WTO ภายใต้การนำของผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ และประเด็นที่จะต้องผลักดันในการประชุม MC12 โดย
- คุณพิมพ์ชนก พิตต์ฟีลด์ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
- คุณถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง
- คุณหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
??ตามด้วยมุมมองของภาคเอกชนที่มีต่อ WTO โดย
- ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย
??ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการสัมมนาฯ ผ่านทาง Facebook กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 - 13.00 น

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์