• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายสมเด็จ สุสมบูรณ์) ตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ณ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 7 ม.ค. 2562 อ่าน [20]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์