• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

โอกาสตลาด แนวโน้ม และความต้องการของผู้บริโภคสินค้าเนื้อสัตว์จากพืช (Plant-based Meat: PbM)” ????

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 30 ก.ค. 2564 อ่าน [2]

...
?????? ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ … “โอกาสตลาด แนวโน้ม และความต้องการของผู้บริโภคสินค้าเนื้อสัตว์จากพืช (Plant-based Meat: PbM)” ????
??วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564
?? เวลา 09.00 น. : ตลาดสหรัฐอเมริกา
?? เวลา 13.30 น. : ตลาดฮ่องกง
?? เวลา 15.00 น. : ตลาดยุโรป
??ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านลิงค์ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์