• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs,KHONKAEN

ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อรับฟังรับทราบเกี่ยวกับข้อมูลด้านการผลิต และสถานการณ์ด้านการตลาดข้าวจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 21 ธ.ค. 2561 อ่าน [5]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์