• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

โครงการ “จับคู่กู้เงิน" จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 21 มิ.ย. 2564 อ่าน [6]

...
วันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดขอนแก่น นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม “จับคู่กู้เงิน” โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สถาบันการเงินชั้นนำจังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ บิสคลับจังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม “ จับคู่กู้เงิน” สถาบันการเงินกับผู้ประกอบการร้านอาหาร ในวันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00-16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษและปลอดหลักทรัพย์ในบางกรณี และเงื่อนไขผ่อนปรนจากสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ภายในกิจกรรมมีการออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการฯ จากสถาบันการเงิน 5 แห่ง ประกอบด้วย (1) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (2) ธนาคารออมสิน (3) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (4) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ (5) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีผู้ประกอบการร้านอาหารให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ กว่า 50 ราย ทั้งนี้ ณ วันที่ 19 มิถุนาย 2564 จังหวัดขอนแก่น มีผู้ประกอบการร้านอาหารที่ ได้รับอนุมัติเงินกู้ตามโครงการฯ ดังกล่าวแล้ว จำนวน 85 ราย วงเงินกู้รวม 76.84 ล้านบาท

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์