• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครข้าราชการ ????

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 10 มิ.ย. 2564 อ่าน [5]

...
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครข้าราชการ ????

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (คนพิการ)
- เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
- เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
- เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยต้องมีผลสอบผ่านภายในวันปิดรับสมัคร

สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต https://opsmoc.thaijobjob.com
ระหว่างวันที่ 10 – 30 มิถุนายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
โทร. 02 507 6546

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์