• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

โครงการเชื่อมโยง #ผู้ประกอบการร้านอาหารกับสถาบันการเงินเพื่อขอสินเชื่อ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 31 พ.ค. 2564 อ่าน [7]

...
มีโครงการดีๆ ของ #กระทรวงพาณิชย์
โดยกระทรวงฯ ได้จัดโครงการเชื่อมโยง #ผู้ประกอบการร้านอาหารกับสถาบันการเงินเพื่อขอสินเชื่อ จึงขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ
** การเตรียมตัวก่อนกู้สำหรับร้านอาหารไทย รายละเอียดดังนี้
วันที่ 1-6 มิถุนายน 2564 เป็นการจัดสัมมนาออนไลน์ เพื่อให้ความรู้ร้านอาหารในการเตรียมตัวเพื่อขอรับสินเชื่อ (รายละเอียดตามภาพ)
วันที่ 7-20 มิถุนายน 2564 จะจัดให้มีการพบกันที่กระทรวง ระหว่างร้านอาหารที่สมัครเข้าร่วมโครงการกับสถาบันการเงินพันธมิตร ได้แก่
(1) ธ.กรุงไทย
(2) ธ. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank)
(3) ธ.ออมสิน
(4) ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.) และ
(5) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ผู้ประกอบการร้านอาหารท่านใดที่สนใจ สามารถกรอกรายละเอียดเพื่อเข้ารับชมทางออนไลน์ตาม QR CODE
เชิญรับชม "การเตรียมตัวก่อนกู้ สำหรับร้านอาหารไทย" 1 , 2 และ 4 มิ.ย. 64
รับชมโดยสแกน QR Code หรือ Link Facebook Group บสย.
วิธีการ Link คือ
1. กด Link เข้าร่วมกลุ่ม
2. กรอกข้อมูลตอบรับ
3. ทีม Admin จะกดรับเข้ากลุ่ม เพื่อรับชมต่อไป
?วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาออนไลน์ ผ่าน Facebook Group บสย.ครั้งนี้ เน้นให้ความรู้และให้ข้อมูลกับร้านอาหาร ดังนี้
1.ทราบข้อมูลสินเชื่อของทั้ง4ธนาคาร
และ บสย.ว่ามีอะไรบ้างและอัตราดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมเท่าไร
2.ให้ร้านอาหารที่ประสงค์จะยื่นกู้ต้อง
เตรียมตัวหรือเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลกับธนาคารเป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อให้ได้มากที่สุด
หมายเหตุ : การอนุมัติสินเชื่อน่าจะขึ้นอยู่กับกับทางธนาคารเจ้าของเงินและผู้ประกอบการที่จะสามารถทำให้ธนาคารเห็นถึงความสามารถในการชำระเงินคืนได้ในอนาคต

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์