• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

โครงการ ร้านอาหารธงฟ้าฯ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 24 พ.ค. 2564 อ่าน [72]

...
#โครงการร้านอาหารธงฟ้าฯ #สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
คุณสมบัติ (มีเมนูอาหารราคาไม่เกิน 35 บาท อย่างน้อย 1 เมนู)
1.เป็นผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จประเภทอาหารจานเดียว หรืออาหารปรุงสำเร็จในเมนูหลัก เช่น อาหารตามสั่ง ข้าวราดแกง ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว ข้าวเหนียวหน้าหมู ฯลฯ
2.สภาพร้านเป็นสถานที่สะอาดและถูกสุขลักษณะมีที่ตั้งชัดเจน มีที่ตั้งชัดเจน (ยกเว้น รถ Food Truck)
3.ราคาจำหน่ายต้องไม่เกิน 25-35 บาท/จาน/ชาม/ถุง/ห่อ/กล่อง
4.มีการปิดป้ายราคาจำหน่ายที่ชัดเจน
5.กรณีที่เป็นรถ Food Truck ต้องเป็นรถที่ได้รับการจดทะเบียนรถถูกต้องตามกฎหมาย
6.หลักฐานที่ใช้ประกอบการรับสมัคร (ถ้ามี) ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ หรือ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร หรือ หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
1.ป้ายสัญลักษณ์รับรองคุณภาพ จำนวน 1 ป้าย/ร้าน
2.ผ้ากันเปื้อนพร้อมหมวกธงฟ้าฯ จำนวน 2 ชุด/ร้าน
3.กล่องใส่ช้อนส้อมตะเกียบ จำนวน 4 กล่อง/ร้าน
4.ธงแขวนทรงสามเหลี่ยม 1 ชุด/ร้าน
5.ได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก
6.กิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ จากกระทรวงพาณิชย์

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
โทร. 043-239771 , 043-246094

ดาวน์โหลดใบสมัคร ส่งเอกสารได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
https://thongfahfood.dit.go.th/Upload/RegisterNooNid.pdf
สมัครทางออนไลน์
https://thongfahfood.dit.go.th/RegisterMemberUI.aspx
 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

โครงการร้านอาหารธงฟ้า.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์