• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ตรวจสอบร้านค้า จำหน่ายอาหาร ในพื้นที่ตลาดอู้ฟู่และตรวจ ร้านอุดมผลเภสัช

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 7 พ.ค. 2564 อ่าน [3]

...
กลุ่มกํากับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น โดย นางสาวนงค์นุช อุดมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และทีมงาน ได้ออกตรวจสอบร้านค้า จำหน่ายอาหาร ในพื้นที่ตลาดอู้ฟู่และตรวจ ร้านอุดมผลเภสัช หน้ากากอนามัยกล่องละ 100 บาท 10 ชิ้น 20 บาท ฟ้าทะลายโจรแผงละ 60 บาท เจลล้างมือ ราคาตั้งแต่ 39 -159 บาท แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด จากการตรวจสอบพบว่ามีการปิดป้ายแสดงราคาครบถ้วนถูกต้อง สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และมีการเพิ่มเติมหน้ากากอนามัยให้กับสาขาต่างๆ ภายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นด้วย ที่ตั้ง บริเวณปั๊มน้ำมัน ป.ต.ท อู่ฟู่ขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์