• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

พาณิชย์ขอนแก่นจับมือ Big C เปิด “Biz Club Shop” ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่รับผลกระทบจากโควิด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 29 เม.ย. 2564 อ่าน [2]

...
วันที่ 26 เมษายน 2564 นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น นายนิยุทธ์ สืบสาย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด นางสาวรัชเกล้า ศรีรัตนพรรณ ประธาน MOC BIZ Club ขอนแก่น และคุณสุภัทรา ผลจิตร หัวหน้าแผนก CE บริษัท บิ๊กซี แฟรี่ จำกัด เปิด “Biz Club Shop” ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้า Big C ขอนแก่น สาขา 1 เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิท 19 จำนวน 17 ราย นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายเอง หรือ ฝากจำหน่าย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งร้าน “Biz Club Shop” บริหารโดย นางสาวกัลยา พงสะพัง กรรมการ MOC Biz Club จังหวัดขอนแก่น เป็นการช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกร/ผู้ประกอบการโดยตรง และเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นให้เดินหน้าต่อไปได้"

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์