• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ออกตรวจราคาสินค้า ประเภท ปุ๋ยเคมี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 21 เม.ย. 2564 อ่าน [1]

...
21 เม.ย.2564 กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจราคาสินค้า ประเภท ปุ๋ยเคมี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ราคาจำหน่าย ดังนี้
1. ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 ตรากระต่าย ราคา 630-640 บาท/กระสอบ
2. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตรากระต่าย ราคา 750-760 บาท/กระสอบ ตราหัววัวคันไถ ราคา 700 บาท/กระสอบ ตรามงกุฏ ราคา 720 บาท/กระสอบ
3. ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ตรากระต่าย ราคา 650 บาท/กระสอบ ตราหัววัวคันไถ ราคา 600 บาท/กระสอบ
4. ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ตราหัววัวคันไถ ราคา 650 บาท/กระสอบ
5. ปุ๋ยเคมีสูตร 18-8-8  ตรามงกุฎ ราคา 520 บาท/กระสอบ
  ภาวะการค้าชะลอตัวเนื่องจากกำลังซื้อของเกษตรกรผู้ต้องการใช้ปุ๋ยเคมีลดลง ทั้งเกษตรกรและร้านค้าไม่มีการซื้อเพื่อสต๊อกหรือกักตุน ราคาปุ๋ยเคมี ราคาทรงตัวจากจากเดือนก่อน ตามต้นทุนการผลิต ทั้งนี้กรณีมีการสั้งซื้อปริมาณมากจะจำหน่ายในราคาส่ง และมีรถบริการส่งในพื้นที่ใกล้เคียง ราคาจะลดลง กระสอบละ 10-20 บาท ตามตกลงกับลูกค้า ร้านค้ามีการปิดป้ายแสดงราคาเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์