• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ตรวจสอบสต๊อกมันสำปะหลังของบริษัท แก่นเจริญ จำกัด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 2 เม.ย. 2564 อ่าน [4]

...
วันที่ 2 เมษายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มกำกับฯ ร่วมกับคณะทำงานพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต๊อกมันสำปะหลัง จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการตรวจสอบสต๊อกมันสำปะหลังของบริษัท แก่นเจริญ จำกัด เลขที่ 261 หมู่ 4 ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564  ผลการตรวจสอบ มีตั๋วสัญญาใช้เงิน (ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม) จำนวน 3 ฉบับ มูลค่ารวม  52,000,000 บาท  ปริมาณแป้งมันสำปะหลังที่ตรวจนับได้รวม 4,662.25 ตัน มูลค่ารวม 64,572,162.50 บาท มากกว่ามูลค่าตั๋วสัญญาใช้เงิน  12,572,162.50 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์