• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

จังหวัดขอนแก่น MOU ขายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองขอนแก่นล่วงหน้า ให้บริษัท เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 29 มี.ค. 2564 อ่าน [360]

...
จังหวัดขอนแก่น MOU ขายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองขอนแก่นล่วงหน้า ให้บริษัท เอ็กซ์เซลเลนซ์ 
คอร์ปอเรชั่น จำกัด เตรียมส่งให้ร้านธงฟ้าทั่วประเทศ
 
วันที่ 29 มีนาคม 2564 ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น นายชัยยะเจตน์  จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการลงนามเอกสารข้อตกลงจะซื้อจะขายสินค้าหรือแลกเปลี่ยนสินค้ามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองขอนแก่น ล่วงหน้า ระหว่าง ประธานวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก กับ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้พัฒนา Application “ธงฟ้าขายดี” ที่คณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัดขอนแก่น (เซลล์แมนจังหวัดขอนแก่น) จัดขึ้น เพื่อหาช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองขอนแก่น ที่มีการเพาะปลูกอยู่ประมาณ 1,219 ไร่ ให้มีช่องทางการจำหน่ายที่แน่นอน บน Application “ธงฟ้าขายดี” เป็นการสร้างความมั่นใจ ด้านการตลาด ภายใต้วิสัยทัศน์เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด และภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต 
โดยในปี 2564 นี้ คาดว่าจะมีผลผลิตน้ำดอกไม้สีทองขอนแก่น ออกสู่ท้องตลาด ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ประมาณ 400 - 480 ตัน ซึ่งเบื้องต้นทาง บริษัท เอ็กเซลเลนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะรับซื้อจำนวน 30 ตัน โดยใช้ร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทย วิ่งส่งร้านธงฟ้าทั่วประเทศ โดยมั่นใจว่าด้วยลักษณะเด่นเฉพาะตัว ของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองขอนแก่น ที่มีลักษณะทรงผลรี เปลือกผิวบาง ปลูกในพื้นที่ดินร่วนปนทราย ส่งผลให้เมื่อสุกผิวมีสีเหลืองทอง เนื้อในสีเหลืองทองเข้ม ไม่มีเสี้ยน เมื่อสุกรสหวานหอม จะทำให้เป็นที่นิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลายของประชาชนทั่วไป
 
นอกจากนี้คณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด ที่มีทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มาทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนการค้าและจัดหาช่องทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรของจังหวัด ยังเตรียมหาช่องทางการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ บน Application “ธงฟ้าขายดี” เพื่อจำหน่ายสินค้าประเภท น้ำตาลทราย ข้าวสาร และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ ให้แก่ร้านธงฟ้าทั่วประเทศในราคาถูกอีกด้วย
 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์