• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

วิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ กิจกรรมปั้นดาว ปีงบประมาณ 2564

26 มี.ค. 2564 อ่าน [5]

...
สสว. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมปั้นดาว ปี 2564 (พื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 20 จังหวัด) โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ กิจกรรมปั้นดาว ปีงบประมาณ 2564
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการทุกประเภท เช่นธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการทั่วไปรวมถึงผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล แต่ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการปั้นดาว ปีงบประมาณ 2563
จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งหมด 20 จังหวัด แยกเป็นรายกลุ่มพัฒนาประกอบด้วย
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือสร้างผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ จำนวน 20 ราย
2. นำการออกแบบ หรือวิทยาศาสตร์ หรือนวัตกรรมมาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าหรือลดความสูญเสีย หรือลดค่าใช้จ่าย พร้อมพัฒนา Brand หรือ Logo หรือ Label หรือ Tag หรือ สื่อการตลาด จำนวน 15 ราย
3. การนำเทคโนโลยี หรือ เครื่องจักร หรือ นวัตกรรม หรือมาตรฐานที่เหมาะสม มาใช้ในธุรกิจ
จัดที่ : สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ระยะรับสมัคร : ตั้งแต่ 9 มีนาคม ถึง 18 เมษายน 2564
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นผู้ประกอบการ ซึ่งมีการประกอบธุรกิจหลัก หรือกิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจ ตามรหัสประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) Thailand Standard Industrial Classification (TSIC) ปี 2552 ทุกประเภท ยกเว้น ในหมวดหรือรหัสดังต่อไปนี้
1. หมวดใหญ่ G : การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ ซึ่งรวมถึงหมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย และกิจกรรม หรือรหัสในระดับต่างๆ ทั้งหมด
2. หมวดใหญ่ U: กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก ซึ่งรวมถึงหมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย และกิจกรรม หรือรหัสในระดับต่างๆทั้งหมด
ติดต่อ : คุณปิยกร สุวรรณธาดา
โทรศัพท์ 093-396-6541 (คุณเตย)
E-mail : bizenkku@gmail.com
Line@ : 0933966541
Facebook : Excellence center khon kaen university หรือ www. Excellencecenteenkku.com

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์