• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 5 มี.ค. 2564 อ่าน [5]

...
วันนี้ (4 มีนาคม 2564) กลุ่มกํากับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 ร้านค้า ผลการตรวจสอบพบว่า
- ไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 1 ร้านค้า พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้เปรียบเทียบคดีปรับเป็นเงินจำนวน 1,000 บาท (มีความผิดตาม มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ให้แสดงราคาสินค้าหรือบริการ มาตรา 40 ผู้ใดไม่แสดงราคาหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด ตามมาตรา 28 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท)
- ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดฯ เพิกถอน จำนวน 1 ร้านค้า กรณี รับแลกเงินสด
- ร้านปิด จำนวน 1 ร้าน (ดำเนินการติดตามต่อไป)
- ปฏิเสธไม่ให้เข้าตรวจสอบ จำนวน 1 ร้าน (ดำเนินการตามกฏหมายต่อไป)
- ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดฯ ตรวจแล้วไม่พบการกระทำผิด จำนวน 1 ร้านค้า
- ตรวจพบร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดฯ ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์และมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จำนวน 1 ร้านค้า (ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการต่อไป)
??หากพบเห็นการกระทำผิด??
- ผู้ถือ#บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- โครงการ#คนละครึ่ง
-โครงการ#เราชนะ
แจ้งสายด่วน
#1359 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
#1567 ศูนย์ดำรงธรรม
- หากพบการกระทำผิด#ร้านธงฟ้าประชารัฐ
- ปัญหาเรื่อง#ราคาสินค้าและบริการ
แจ้งสายด่วน #1569 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์