• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ข้าวทับทิมชุมแพขอนแก่น ที่ได้รับมาตรฐานผ่านการขึ้นทะเบียน KK Rice ของจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 5 มี.ค. 2564 อ่าน [7]

...

    วันที่ 4 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น โดยนายชัยเจตน์  จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ ดร.รณชัย  ช่างศรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ นายนิยุทธ์ สืบสาย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด และนางรัชเกล้า ศรีรัตนพรรณ ประธานเครือข่าย Biz Club ลงพื้นที่อำเภอชุมแพ เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าข้าวทับทิมชุมแพขอนแก่น (สินค้าอยู่ระหว่างยื่นขอ GI) ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและสามารถทำตลาดในประเทศหรือในระดับสากลได้ พร้อมทั้งเข้าหารือกับ นายธนชัย ศิริธนชัย ผู้จัดการบริษัท โรงสีมีชัย จำกัด เรื่องการรับซื้อข้าวเปลือกข้าวทับทิมชุมแพขอนแก่น โดยทางโรงสีจะรับซื้อข้าวเปลือกข้าวทับทับชุมแพ ที่ได้รับมาตรฐานผ่านการขึ้นทะเบียน KK Rice ของจังหวัดขอนแก่น ในราคากิโลกรัมละ 20 บาท ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์