• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

พิจารณาชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต๊อกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2563/64

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 4 มี.ค. 2564 อ่าน [2]

...
วันที่ 3 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดโดยกลุ่มกำกับฯ ร่วมกับคณะทำงานพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต๊อกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2563/64 ออกตรวจสต๊อกแป้งมันสำปะหลัง ครั้งที่ 2 ของบริษัทแก่นเจริญ จำกัด อำเภอกระนวน ที่เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต๊อกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2563/64 โดย บริษัทฯ ยื่นตัวสัญญาใช้เงิน จำนวน 3 ฉบับ มูลค่า 52,000 บาท ผลการตรวจสอบ แป้งมัน จำนวน 4,840.75 ตัน มูลค่า 66,076,237.50 บาท มูลค่ามากกว่าตั๋วสัญญาใช้เงิน 14,076,237.50 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์