• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนเเก่น พ.ศ. 2566-2570

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 4 มี.ค. 2564 อ่าน [2]

...
วันนี้ 3 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนเเก่น โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนเเก่น พ.ศ. 2566-2570เเละแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนเเก่น โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนเเก่น เป็นประธานเปิดเเละมอบนโยบายในการจัดทำเเผน ทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์เป็นคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ ตามคำสั่งที่210/2564 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนเเก่น

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์