• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ออกตรวจสอบแนะนำร้านค้า ธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 24 ก.พ. 2564 อ่าน [1]

...
วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 14.00 น. นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่นและ นางสาวนงค์นุช อุดมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ออกตรวจสอบแนะนำร้านค้า ธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อป้องปรามร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดฯ มิให้กระทำผิดหลักเกณฑ์ของโครงการร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้ ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดฯ ได้รับสิทธิ์การจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ได้รับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะ อีกด้วย ทั้งนี้ ท่านพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้กำชับร้านค้าธงฟ้าปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน และห้ามกระทำผิดหลักเกณฑ์ฯ ของโครงการฯ เช่น การรับแลกเงินสด การฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า การจำหน่ายบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ แก่ผู้มาใช้สิทธิ์ตามโครงการฯ ดังกล่าว
หากพบเห็นการกระทำผิด!
- ผู้ถือ#บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- โครงการ#คนละครึ่ง
-โครงการ#เราชนะ
แจ้งสายด่วน
#1359 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
#1567 ศูนย์ดำรงธรรม
- หากพบการกระทำผิด#ร้านธงฟ้าประชารัฐ
- ปัญหาเรื่อง#ราคาสินค้าและบริการ
แจ้งสายด่วน #1569 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์