• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

สมัครร้านธงฟ้าราคาประหยัด พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 11 ก.พ. 2564 อ่าน [3367]

...
สมัครร้านธงราคาประหยัด พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนพาณิชย์
3.สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย (ชื่อเดียวกันกับทะเบียนพาณิชย์)
4.รูปถ่ายหน้าร้าน-ในร้านค้า 3-4 รูป (ปริ๊นใส่กระดาษ A4)
เอกสารต้องเป็นชื่อคนเดียวกันในทะเบียนพาณิชย์

**กรณีเจ้าของร้านไม่สามารถมายื่นเอกสารสมัครได้ด้วยตนเอง สามารถทำหนังสือมอบอำนาจ โดยแนบสำเนาบัตรผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยค่ะ**

ส่งเอกสารได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ชั้น 2
กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
โทร. 043246094 , 043239771 , สายด่วน 1569


***ในกรณีกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นนิติบุคคลได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์***
สามารถเข้ามาสมัคร โดยนำเอกสารดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร
2. ใบจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน
3. รายงานการประชุมของคณะกรรมการกองทุนฯ ซึ่งต้องระบุว่ามอบหมายใครให้มาสมัครร้านธงฟ้า
4. สมุดบัญชีธนาคารของกองทุนหมู่บ้าน
5.
รูปถ่ายหน้าร้าน-ในร้านค้า 3-4 รูป (ปริ๊นใส่กระดาษ A4)


ดูแผนที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ
https://shop.moc.go.th/shop
ใบสมัคร (เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้แล้ว)
https://www.dit.go.th/Content.aspx?m=8&c=24266&fbclid=IwAR2csr1dNuMBP_VfJLRY8veImhuBUOStaMprHUzpMyAVtsg41ZREGgbf0wgดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการสมัคร.pdf

คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลร้านธงฟ้า.pdf

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการธงฟ้าราคาประหยัด.PDF

กฎเหล็ก ร้านธงฟ้า.jpg

ใบสมัครร้านธงฟ้า.pdf

ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์ม.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์