• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้ามันสำปะหลังในการเก็บสต็อกปี 2563/64

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 5 ก.พ. 2564 อ่าน [6]

...
พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พร้อมด้วย นางสาวนงค์นุช อุดมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และคณะทำงานตรวจสต๊อก ฯตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้ามันสำปะหลังในการเก็บสต็อกปี 2563/64 เข้าตรวจสอบสต๊อกแป้งมัน ณ โรงแป้งบริษัทแก่นเจริญ จำกัดอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่นพบว่าปริมาณแป้งมันที่ได้รับโควต้ามูลค่า 52 ล้านบาท ตรวจได้ครอบคลุมมีคุณค่ามากกว่าที่ได้รับอนุมัติ และยังได้คุยกับ ผู้จัดการบริษัทพบว่าช่วงนี้ยังส่งออกแป้งมันไม่ได้เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องค่าขนส่ง ที่ยังสูงอยู่จึงต้องมีความจำเป็นเก็บสต๊อกแป้งมันไว้ในโกดังตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดต่อไป... และยังพบว่าพฤติกรรมของเกษตรกรไม่ทำความสะอาดมันตอนนี้ทำให้มีดินและทรายปนมากับหัวมันเยอะ ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต จึงอยากแจ้งให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงทำความเข้าใจให้เกษตรกรรักษาคุณภาพมัน ให้มีคุณภาพมากขึ้นจะได้ไม่ส่งผลกระทบในเรื่องของราคาต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์