• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ประชุมหารือแนวทางการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวทับทิมชุมแพ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 26 ม.ค. 2564 อ่าน [1]

...
วันที่ 25 มกราคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น โดยนายนิยุทธ์ สืบสาย ผอ. กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ร่วมประชุมหารือแนวทางการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวทับทิมชุมแพ กับ รศ.ดร.พรเทพ ถนอมแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.รณชัย ช่างศรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ผู้คิดค้นข้าวทับทิมชุมแพ นายพินิจพล ประดับชาติ รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ ต่อเนื่องจากการพัฒนาเป็นเบียร์ข้าวทับทิมชุมแพ โดยจะพัฒนาคณะเทคโนโลยีให้เป็นห้องทดลองผลิตเบียร์ข้าวทับทิมชุมแพ พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น Kombucha ซึ่งเป็นน้ำหมักที่ได้จากการหมักข้าวทับทิมชุมแพที่มีคุณประโยชน์สูง รวมถึงน้ำมันสกัดจากข้าวทับทิมชุมแพ และเครื่องสำอางต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์