• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2564 Moc Biz Club

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 20 ม.ค. 2564 อ่าน [2]

...
วันที่ 19 มกราคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2564 ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยมีนายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน เพื่อเลือกตั้งประธานคณะกรรมการ Moc Biz Club จังหวัดขอนแก่นคนใหม่ เนื่องจากคณะกรรมการ Moc Biz Club จังหวัดขอนแก่นชุดปัจจุบัน ได้หมดวาระลง ซึ่งผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ปรากฏว่า นางสาวรัชเกล้า ศรีรัตนพรรณ เป็นผู้ชนะคะแนน และได้เป็นประธาน Moc Biz Club จังหวัดขอนแก่นคนใหม่พร้อมทั้งรับฟังรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกครั้ง คณะกรรมการจะต้องรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบ และสมาชิก Biz Club ร่วมพิจารณาข้อบังคับ หากมีข้อแก้ไข หรือเพิ่มเติม ก็ขอมติในที่ประชุมใหญ่ในครั้งนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์