• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตมะม่วงของกลุ่มเกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 20 ม.ค. 2564 อ่าน [4]

...
วันที่ 19 มกราคม 2564 กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตมะม่วงของกลุ่มเกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดขอนแก่น ปี 2563 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงเพื่อการค้าการส่งออกบ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ซึ่งปลูกมะม่วงพันธุ์เขียวเสวย ฟ้าลั่น และน้ำดอกไม้ คาดการณ์ผลผลิตมะม่วง (นอกฤดูกาล) รอบสุดท้าย ปี 2563 ออกสู่ตลาดช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 และคาดการณ์ผลผลิตมะม่วง (ในฤดูกาล) ปี 2564 ผลผลิตออกสู่ตลาดช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์