• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม ขอความร่วมมือจากท่านในการช่วยเหลือสนับสนุนสั่งซื้อส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่สมุทรสงคราม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 12 ม.ค. 2564 อ่าน [9]

...
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม ขอความร่วมมือจากท่านในการช่วยเหลือสนับสนุนสั่งซื้อส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่สมุทรสงคราม เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ
หากมีผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ตามใบสั่งซื้อผลผลิตส้มโอ สแกน ใบสั่งซื้อ หรือ สั่งซื้อได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-720339 หรือ 034-715537
สดจากสวน ส่งตรงจากเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์