• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ออกตรวจสอบและราคาอาหารทะเลในเขตตลาดสดเทศบาล 1 และตลาดบางลำภู

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 8 ม.ค. 2564 อ่าน [1]

...
วันที่ 6 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ กลุ่มกํากับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นได้ออกตรวจสอบและราคาอาหารทะเลในเขตตลาดสดเทศบาล 1 และตลาดบางลำภูพบว่าอาหารทะเลส่วนใหญ่มาจากพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สุราษฎร์ธานี ราคาจำหน่ายอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยกุ้งขาวแวนนาไมจำหน่ายกิโลกรัมละ 120 -260 บาท ขึ้นอยู่กับ ขนาด และหมึกชนิดต่างๆ ราคาอยู่ที่ 100 -180 บาท ขึ้นอยู่กับประเภท และขนาดของลำตัว และยังมีอาหารทะเลชนิดอื่น เช่นปูม้า หมึกกะตอยหอยแครง ให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์