• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 8 ม.ค. 2564 อ่าน [2]

...
วันนี้ (7 มกราคม 2564) นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางสาวนงค์นุช อุดมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) โดยมีนายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมฯ (แทน ผวจ.ขอนแก่น) พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามคำสั่งจังหวัดขอนแก่นที่ 5469/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เพื่อพิจารณาออกประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 เรื่อง การควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง และประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับประกาศ กกร. ฉบับปัจจุบัน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์