• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายอาหารทะเล

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 24 ธ.ค. 2563 อ่าน [2]

...
วันนี้ (23 ธันวาคม 2563) นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาวนงค์นุช อุดมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศษฐกิจการค้า และเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายอาหารทะเล ณ ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขาขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งผลการตรวจสอบดังนี้
1. สถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ พบว่า สินค้าเริ่มมีปริมาณน้อยลง (มีความตึงตัว) และจำกัดปริมาณการซื้อ ราคาเริ่มปรับตัวสูงขึ้น แต่ยังจำหน่ายราคาที่กฏหมายกำหนด (จำหน่ายไม่เกินชิ้นละ 2.50 บาท) และมีการปิดป้ายแสดงราคาชัดเจน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ ได้กำชับให้ทางห้างจำหน่ายสินค้าไม่เกินราคาที่กฏหมายกำหนด ซึ่งหากตรวจสอบพบการขายเกินราคา ปฏิเสธการขาย หรือบิดเบือนตลาดให้ปั่นป่วน จะดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้ทันที มีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2. สถานการณ์การจำหน่ายอาหารทะเล ซึ่งการสอบถามทางเจ้าหน้าที่ของห้างฯ พบว่าแหล่งที่มาของอาหารทะเลที่นำสู่ห้างแม็คโคร ได้มาจากจังหวัดระนอง จังหวัดระยอง และจังหวัดชุมพร ซึ่งไม่ใช่พื้นที่ที่ได้รับความเสี่ยง และมีการตรวจคัดกรองสินค้าเพื่อให้ได้รับมาตรฐาน ซึ่งสินค้ามีความสด ใหม่ เพื่อให้ผู้บริโภคในพื้นที่มีมั่นใจในสินค้าของทางห้างฯ และประชาชนในพื้นที่ยังให้ความนิยมมาซื้อสินค้าเป็นปกติ มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์