• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

พาณิชย์ฯ ออกตรวจติดตาม การปิดป้ายราคาและรายการสินค้าในกระเช้าของขวัญปีใหม่

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 24 ธ.ค. 2563 อ่าน [8]

...
พาณิชย์ฯ ออกตรวจติดตาม การปิดป้ายราคาและรายการสินค้าในกระเช้าของขวัญปีใหม่
วันนี้ (22 ธันวาคม 2563) ณ ห้างแมคโคร สาขาขอนแก่น นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ออกตรวจติดตาม การปิดป้ายราคาและรายการสินค้าในกระเช้าของขวัญปีใหม่ ผลการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สินค้าที่บรรจุในกระเช้าของขวัญระบุวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์