• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ออกตรวจป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3/64

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 24 ธ.ค. 2563 อ่าน [2]

...
วันนี้ (22 ธันวาคม 2563) กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ออกตรวจป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3/64 ณ ศูนย์ค้าส่ง ประตูน้ำขอนแก่น และศูนย์ค้าส่งอู้ฟู่ ขอนแก่น ผลการตรวจสอบไม่พบผู้กระทำความผิดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์