• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดขอนแก่น (คพจ.) ครั้งที่ 3/2563

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 24 ธ.ค. 2563 อ่าน [3]

...
วันนี้ (22 ธันวาคม 2563) นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางสาวนงค์นุช อุดมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดขอนแก่น (คพจ.) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 2 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเบิกจ่ายเงินชดเชยในอัตราเหมาจ่ายกิโลกรัมละ 2 บาท ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง จังหวัดขอนแก่น ปี 2563 ให้กลุ่มเกษตรกรจำนวน 2 กลุ่ม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์