• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

พิธีเปิดงานจัดกิจกรรมเจรจาการค้าข้าวหอมมะลิและบันทึกข้อตกลง ในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 20

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 24 ธ.ค. 2563 อ่าน [7]

...
วันนี้ (22 ธ.ค 2563) กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดงานจัดกิจกรรมเจรจาการค้าข้าวหอมมะลิและบันทึกข้อตกลง ในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 20 ณ ห้องประดับเดือน 1 โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยจังหวัดขอนแก่นได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1 ราย ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพเกษตร ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น (ข้าวทับทิมชุมแพ) โดยภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย อาทิเช่น การจัดแสดงนวัตกรรมการผลิตและแปรรูปข้าว การจัดกิจกรรมเจรจาการค้าข้าวหอมมะลิและบันทึกข้อตกลง การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตร เป็นต้น

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์