• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

การพัฒนาผู้ประกอบการสู่การจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ"

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 22 ธ.ค. 2563 อ่าน [9]

...
เมื่อวันที่ (21 ธันวาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ ห้องดอกคูณ ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น นางปิยวรรณ โยมา ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ"กฏระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจฟู้ดทรัค" ในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม "การพัฒนาผู้ประกอบการสู่การจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ" ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการสู่ความเป็นมืออาชีพ จัดโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์