• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ออกตรวจติดตามสถานการณ์และภาวะราคาหน้ากากอนามัยร้านค้าส่งอุปกรณ์การแพทย์ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 21 ธ.ค. 2563 อ่าน [9]

...
วันนี้  (21  ธันวาคม  2563) กลุ่มกํากับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามสถานการณ์และภาวะราคาหน้ากากอนามัยร้านค้าส่งอุปกรณ์การแพทย์  ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผลการตรวจสอบพบว่า
1. บริษัท กนกไทย กรุ๊ป จำกัด (ร้านค้าส่งวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์) จำหน่ายหน้ากากอนามัย สีขาว ยี่ห้อ Disposable 3-Layer Mask (1 กล่อง บรรจุ 50 ชิ้น) ราคากล่องละ 110 บาท ราคาเฉลี่ยชิ้นละ 2.20 บาท สินค้าเหลือสต๊อกประมาณ 100 กล่อง อยู่ระหว่างประสานบริษัทผู้ผลิตในการสั่งออร์เดอร์เพิ่ม
2. บริษัท ขอนแก่นอุปกรณ์การแพทย์ จำกัด (ร้านค้าส่งวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์) จำหน่ายหน้ากากอนามัย ยี่ห้อ Protect สีเขียว (1 กล่อง บรรจุ 50 ชิ้น) ราคากล่องละ 120 บาท ราคาเฉลี่ยชิ้นละ 2.40 บาท สินค้าเหลือ 2 กล่องสุดท้าย ขณะนี้สินค้าหมดแล้ว ยังไม่สามารถสั่งออร์เดอร์เพิ่มเติมได้ โดยสถานการณ์ในขณะนี้ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น เริ่มจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้น เป็นเหตุให้บางร้านหน้ากากอนามัยจำหน่ายหมดเร็ว และยังไม่มีสินค้าเข้ามาเพิ่ม สินค้าที่จำหน่ายอยู่เป็นสินค้าสต๊อกเดิม ยังไม่พบการจำหน่ายเกินราคาประกาศฯ  ในส่วนเจลล้างมือแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์สินค้ายังมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์